Něco o sobě ...

 • Jmenuji se Daniel Becher.
 • Bydlím nedaleko od Trhových Svinů.
 • Vystudoval jsem Střední sklářskou školu v Třeboni, obor malíř skla.
 • Od dětských let jsem rád maloval. Talent jsem zdědil po svém dědovi, od kterého jsem se naučil základy malování. Kreslil jsem grafitovou tužkou různé objekty nebo krajinu. To byl prvotní impuls studovat obor malíř skla.
 • Na škole jsem se naučil základy malby a kreslení uhlem a akrylovými barvami.
 • V roce 2015 jsem začal malovat olejovými barvami - převážně přírodu a architekturu.
 • Od roku 2019 jsem se soustředil na květinové zátiší.
 • Malování je můj obrovský koníček, který mi doslova změnil život.
 • Stále se vzdělávám a to i v teoretických oblastech malby.
 • V srpnu 2018 jsem absolvoval kurz malování v plenéru ve Strážovicích u Písku, pod vedením doc. Milana Periče, akademického malíře – AVU Praha.
 • V létě 2019 jsem absolvoval kurz malování v Třeboni, pod vedením dr. Věry Vejsové, akademické malířky.

Několik ukázek z mojí tvorby

Architektura - památky

Přírodní scenérie

Abstrakce

Zátiší - květiny

Celá publikovaná tvorba - viz Galerie